När betalas pengarna från mitt event ut?

Om du arrangerar event via Invajo där du i samband med bokning tar betalt av deltagarna så hanteras kortbetalning via ditt Stripekonto.

Stripe

Invajo använder Stripe som betalleverantör.

Om du arrangerar event via Invajo där du i samband med bokning tar betalt av deltagarna så måste du ha ett konto hos Stripe.

Således, om du arrangerar ett event där deltagaren fått förhinder och önskar avboka eller om du av någon anledning behöver ställa in ditt event hanterar du dessa transaktioner på egen hand via ditt Stripe-konto.

För frågor som rör dessa transaktioner vänligen besök Stripes suppor

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us