Använd en egen font

Ladda upp egna fonter och anpassa typsnitt på bokningssidorna

Med vår add-on Multi-font kan ni skräddarsy teckensnitten på era bokningssidor efter era egna önskemål, så ni kan följa er grafiska profil eller er kunds branding!

Hör av dig till din kundkontakt på Invajo om du är intresserad av vår font-add-on.

Ladda upp font-filer till ert Invajo konto.

Gå till Kontoinställningarna > Företagskonto > Profilering.

Under "Profilering av Text/ Fonter" klicka i rutan "Ladda upp och välj de fonter som skall användas på företagets event".

Det går att lägga till hur många fonter som helst genom att klicka på "+" (plus tecknet)

Sätt ett namn på fonten och ladda upp era font-filer, det finns flera olika boxar för olika font-fil-typer för att säkerställa att era fonter kan levereras i alla webbläsare.

Ni kan välja att ladda upp en eller flera varianter, men vi rekommenderar samtliga om möjligt för att ha bäst stöd för de vanligaste webbläsarna.

OBS tänk på att inte blanda fonter, varje box med namn är en font, om ni vill använda flera fonter skapa fler genom att klicka på "Lägg till ny font".

Sätta fonter som standard-font för nya Event.

Klicka i någon av boxarna för "Brödtext", "Rubriker" eller "Kursiv" för att välja att använda denna font som standard på nya skapade event.

Använda de uppladdade fonterna på Era event.

Har ni satt någon font som standard font kommer denna/dessa fonter att användas när ni skapar ett nytt Event.

Vill ni byta font på Event-nivå går ni till Eventinställningarna > Bokningssidan > Utseende och ändrar i rutan "Profilering av Text/ Fonter" till "Anpassad font".

Sen kan ni välja för "Brödtext", "Rubriker" och "Kursiv" någon av de fonter som ni tidigare laddat upp.

Jag vill att ni kontaktar mig angående Multi-Font

Klicka på knappen nedan för att fylla i dina uppgifter så kontaktar vi dig angående att installera Multi-Font på ert konto:

"

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us