Bokningsalternativ

Skapa bokningsalternativ

Här specificerar du det som är bokningsbart. I många fall är det endast eventet i sig som går att boka. Det kan också vara aktuellt att dela upp en bokning i flera alternativ, exempelvis ”Föreläsning”, ”Middag” och ”Föreläsning och middag”. Det finns ingen maxgräns för antalet bokningsalternativ.

Hantera antal platser

Om du väljer att begränsa antalet platser per bokningsalternativ, kommer en automatisk varning upp ("Fullbokat") när den gränsen är uppnådd. Som administratör kan du när som helst utöka antalet platser samt ”överboka” genom att manuellt addera deltagare i deltagarlistan.

Deadline för bokning

Om du begränsar hur länge ett alternativ är bokningsbart kommer alternativet att flaggas som "stängt" när det datumet har passerats. Som administratör kan du när som helst förlänga denna deadline.

Mängdrabatt

I de fall du vill erbjuda dina gäster mängdrabatt är det här du ställer in antalet personer erbjudandet gäller för samt procentuell rabattsats. Rabatten dras av automatiskt vid bokning. Vilka rabatter som nyttjats ser du i din sammanställning av deltagarlistan under ”multiview”. Mängdrabatt är bara tillgängligt som inställning för Betalevent.

Kampanjkod

Vill du sprida/distribuera koder för rabatter så gör du det enkelt genom att skapa kampanjkoder. Rabatten dras av automatiskt vid bokning. Vilka rabatter som nyttjats syns sen i din sammanställning av deltagarlistan under ”multiview”. Kampanjkoder är endast tillgängliga för Betalevent.

Moms

Du ansvarar själv för att ange momssatsen. Har du en produkt som i sin tur består av flera momssatser så kan du fylla i det genom att klicka på ”avancerade inställningar”.

Kort- och transaktionsavgift

Vid varje kortbetalning utgår en avgift. Du väljer själv om deltagaren ska stå för denna kostnad och om den i så fall ska ingå i grundpriset eller vara ett tillägg.

Utbetalningar

Mot bakgrund av gällande regler och lagar för att motverka bedrägerier och penningtvätt, betalas alltid dina intäkter ut efter att eventet genomförts. Exakt när du får dina pengar, styrs bland annat av när den sista betalningen från en deltagare är registrerad. För utbetalning krävs dessutom att du som administratör har korrekt ifyllda bankuppgifter på ditt konto. I samband med varje utbetalning skickar Invajo ut ett specificerat utbetalningsunderlag.

Manuella bokningar

Om du som administratör bokar in deltagare manuellt, går följaktligen ingen transaktion igenom systemet. Om du avser att ta betalt för sådana bokningar på annat sätt är det upp till dig som administratör att ha koll på dessa bokningar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us