Jag har inte fått ett mail där jag ska bekräfta min bokning.

Alla event via Invajo har inte denna funktion aktiverad

Om det vid bokning stod att du skulle bekräfta din bokning: Dubbelkolla din skräppost  och andra alternativa inkorgar. 

Har du fortfarande inte fått mailet för att bekräfta din bokning kan du kontakta support@invajo.com eller skriva till oss i chatten. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us