All text som är standardiserad och som du som arrangör inte kan ändra på översätts till språket som du valt, exempelvis "Boka", datumformatering och annan statisk text. Även text i mail-utskick ändras, såsom "Avsluta" och "Mer information och bokning".

Hittade du svaret?