Vid Betalevent tar Invajo ut en serviceavgift på 2,49%. Serviceavgiften betalas av betalande part om inte Arrangör valt att stå för dessa kostnader. Transaktionsavgift tillkommer på 1,99%. Kort- och transaktionsavgifter betalas av betalande part om inte Användare valt att stå för dessa kostnader. För fakturabetalning tillkommer gällande fakturaavgift.

Hittade du svaret?