Om du är en abonnemangskund kan du ladda upp ett hur många bilder du vill som sedan ligger tillgängliga för alla kontots användare att använda. För att ladda upp bilder klickar du på ditt namn och sedan "Profilering". 

Hittade du svaret?