Sök upp personen vars bokning du vill addera fler personer till. Klicka på dropdownen under "Deltagare i bokningen" och sedan på "Lägg till extra deltagare i denna bokning". Fyll i uppgifterna på personen som också ska delta och sedan sparar du. 

Hittade du svaret?