Kontoinställningar

Användartyp, kontoinställningar, profilering, kontoadministratörer & användare, deltagare, e-post spärrlista, adresser, filer och integritetspolicy

Emil Rising avatar Catrin Vikström avatar
18 artiklar i denna samling
Skrivet av Emil Rising och Catrin Vikström

Andra Användares Event

Lista Event skapade av andra Användare på kontot och lägg till dig själv som Admin.
Emil Rising avatar
Skrivet av Emil Rising
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur räknas antalet event på ett abonnemang?

Antal event på ett abonnemang
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Jag har bytt mailadress och vill ha kvar samma inloggning, hur gör jag?

Att använda samma inloggning när du har en ny mailadress
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan jag ladda upp hur många logotyper som helst?

Antal logotyper
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur många bilder kan jag ha i min bildbank?

Antal bilder i bildbank
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur stora ska bilderna vara som jag laddar upp i min bildbank?

Bildstorlek i bildbanken
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Om jag väljer att lista alla mina publika event under en länk, var syns denna då?

Publika event
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur lägger jag till flera kontoadminstratörer eller användare på mitt konto?

Fler kontoadministratörer eller användare
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Jag försöker lägga till en admin men får felmeddelande "Användaren är redan knuten till ett annat företag. Vänligen ange en annan e-postadress för den användare du vill lägga till". Vad gör jag då?

Felmeddelande vid addering av admin
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är skillnaden mellan en kontoadministratör och en användare?

Skillnaden mellan användare och kontoadministratör
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur raderar jag en deltagare eller inbjuden persons personuppgifter?

Radera personuppgifter
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad menas med att någon är spärrlistad?

Spärrlistad
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Var kan jag se personerna som har spärrlistat sig?

Vilka personer har spärrlistat sig
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur kan jag se vilka personer som deltog på ett event efter att jag raderat eventet?

Tidigare deltagare efter ett raderat event
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad menas med Adresser? Är det fysiska adresser eller e-postadresser?

Adresser
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför står det 0.00 kr varje gång jag har skapat ett nytt event?

0.00 kr vid nytt event
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur fungerar meddelande mallar?

Meddelande mallar
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad betyder "Avsluta"-texten som finns i inbjudningsmailet och i påminnelse-mailet? Kan man ta bort den?

Avsluta och Påminnelse i inbjudningsmailet.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan