Lista och inbjudningar

Länk till bokningssidan, lägg till/importera kontakter, deltagarlista och inbjudan email

Emil Rising avatar Catrin Vikström avatar
29 artiklar i denna samling
Skrivet av Emil Rising och Catrin Vikström

Egna interna anteckningar

Kommunicera internt om Eventet med dina medarrangörer
Emil Rising avatar
Skrivet av Emil Rising
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Inbjudan via e-post

Skicka inbjudningar till ditt event och anpassa inbjudningsmailet
Emil Rising avatar
Skrivet av Emil Rising
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Deltagarlista

Ändra status på deltagare och skicka inbjudningar
Emil Rising avatar
Skrivet av Emil Rising
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Lägga till/ Importera kontakter

Skapa och editera din deltagarlista eller de personer du vill bjuda in
Emil Rising avatar
Skrivet av Emil Rising
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Länkar till Bokningssidan

Länka till bokningssidan och publicera din sida
Emil Rising avatar
Skrivet av Emil Rising
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur ser jag vilka personer som hör till varandra när jag exporterar ut en lista till excel?

Läsa av Excel efter export av deltagarlista.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför har ni tagit bort funktionen där man kunde visa deltagarlistan på bokningssidan?

Deltagarlista på bokningssidan.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är skillnaden mellan "Bokade platser" och "Antal anmälda"?

Skillnaden mellan Bokade platser och Antal anmälda.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad menas med statusen "Avbruten bokning"?

Avbruten bokning.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur kan jag skräddarsy vad som ska stå med i inbjudningsmailet?

Redigera innehållet i inbjudningsmailet.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför syns inte "Tacka Nej"-knappen alltid på bokningssidan?

"Tacka Nej" syns inte på bokningssidan.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur tar jag bort en person från deltagarlistan?

Ta bort person från deltagarlistan.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad menas med att person har status "Bokare" i deltagarlistan?

"Bokare" i deltagarlistan.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför är vissa personer markerade som att de tackat ja men har 0 som antal i deltagarlistan?

Deltagare med 0 som antal i deltagarlistan.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur lägger jag manuellt till ytterligare deltagare i en redan existerande bokning?

Lägga till deltagare manuellt i en existeraden bokning.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vilka kolumner ska finnas med i Excel-filen som jag ska importera?

Kolumner i Excel-fil.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Jag vill skicka om en inbjudan eller bokningsbekräftelse till en specifik person, hur gör jag?

Skicka om inbjudan eller bokningsbekräftelse till en specifik deltagare.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur kan jag manuellt boka in en person?

Boka in en person manuellt.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan jag importera in flera olika Excel-listor vid olika tillfällen?

Flera Excel-listor vid olika tillfällen.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Det finns dubletter i Excel-listan/listorna som jag ska importera kontakter från, kommer dessa att få inbjudningar fler än en gång?

Dubletter av kontakter i Excel-listan.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför kan jag inte ändra arrangör och eventnamn?

Ändra arrangör och eventnamn.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Jag vill importera in en Excel-fil med kontakter men jag får felmeddelande, varför?

Felmeddelande vid uppladdning av Excel-fil.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

När jag skickar en testinbjudan och klickar på "Mer information och bokning"-knappen kommer jag bara till Invajos startsida, varför?

Kommer till Invajos startsida via "Mer information och bokning".
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Jag har inte ställt in att mitt event ska hittas av Google, varför gör de det ändå?

Event visas på Google.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

När jag klickar mig vidare från inbjudningsmailet så står det att eventet inte är publikt, varför?

Eventet är inte publikt.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför måste vissa personer bekräfta sin bokning?

Bekräfta bokning.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

När jag klickar mig vidare från inbjudningsmailet så kommer jag till Invajos startsida, varför?

Kommer till Invajos startsida via inbjudningsmailet.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför fungerar inte länken jag spridit?

Länken fungerar inte.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är skillnaden mellan kortlänken och fullänken?

Skillnad mellan kort och fullänken.
Catrin Vikström avatar
Skrivet av Catrin Vikström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan